#THI CỬ

Có 4 kết quả với Hashtag “THI CỬ”

Lên bảng trả bài đúng câu khoanh bừa, nữ sinh trả lời 'bá đạo' khiến cô giáo bó tay, bạn bè cười ngất

Lên bảng trả bài đúng câu khoanh bừa, nữ sinh trả lời "bá đạo" khiến cô giáo bó tay, bạn bè cười ngất