#THỦ KHOA

Có 9 kết quả với Hashtag “THỦ KHOA”

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương: Đi nửa vòng Trái đất vẫn quay về FTU, lấy việc học để giảm cân

Thủ khoa trường ĐH Ngoại thương: Đi nửa vòng Trái đất vẫn quay về FTU, lấy việc học để giảm cân