...

Tại sao có người thuận tay trái, có người lại thuận tay phải?

Hầu hết mọi người vẫn thuận tay phải nhưng cũng không ít người thuận tay trái. Bạn có biết tại sao lại có sự khác biệt này không?

Tin đọc nhiều