#tiem vaccine phong covid 19 cho tre

Có 2 kết quả với Hashtag “tiem vaccine phong covid 19 cho tre”

Hơn 1,83 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

Hơn 1,83 triệu liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi