...

Đố bạn biết đâu là "tin nhắn trong chai" lâu đời nhất thế giới?

Một tấm bưu thiếp 108 năm tuổi đã chính thức được công nhận là "tin nhắn trong chai" trong chai lâu đời nhất thế giới.

Tin đọc nhiều