#vua bao dai

Có 2 kết quả với Hashtag “vua bao dai”

Xuất hiện phim cổ trang về phi tần có thật 100% của Việt Nam, poster nữ chính giống hệt 'nguyên mẫu'

Xuất hiện phim cổ trang về phi tần có thật 100% của Việt Nam, poster nữ chính giống hệt "nguyên mẫu"