...

Cả lớp 23 học sinh đỗ trường chuyên ở Hà Nội

Lớp 9C1 chuyên Toán, trường THCS Archimedes (Hà Nội), có 100% học sinh đỗ trường chuyên. Trong đó, một bạn có điểm thi chuyên Toán rất cao.

Tin đọc nhiều