...

TP. Hồ Chí Minh: Học sinh Tiểu học tuyệt đối không học thêm, dạy thêm

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh một lần nữa yêu cầu tuyệt đối không được dạy thêm, học thêm ở bậc Tiểu học. Giáo viên không chạy theo thành tích, đảm bảo chất lượng học sinh lên lớp. Giáo viên nào ép học sinh học thêm sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin đọc nhiều