# Lisa BlackPink

Có 5 kết quả với Hashtag “ Lisa BlackPink”

Lisa (BLACKPINK) cầm chiếc máy ảnh đắt giá trên tay nhưng cứ hay nói 'Mai Mee Tang Ka'

Lisa (BLACKPINK) cầm chiếc máy ảnh đắt giá trên tay nhưng cứ hay nói "Mai Mee Tang Ka"