...

Từ khi nào bạn nhận ra mình đã lớn?

Khi bạn lớn lên, trải qua nhiều thứ rồi vấp ngã, đau đớn, vỡ vụn và từ đó, thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình.

Tin đọc nhiều