...

Bộ tài liệu trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy

Đây là tài liệu chính thống đầu tiên nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh trung học phòng, chống ma túy một cách hiệu quả để giảm thiểu tác hại của hiểm họa này với giới trẻ.

Tin đọc nhiều