...

Thiếu nhi Đà Nẵng với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Vừa qua, nhiều hoạt động chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, kỹ năng phòng chống bạo lực... đã được triển khai cho các bạn thiếu nhi Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều