22-08-2018 09:42:00

Nhà xuất bản Giáo dục lý giải tình trạng thiếu sách SGK và giải pháp khắc phục

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) do lượng học sinh tăng đột biến và đang xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời.

Tin đọc nhiều