#WICO#WICO

...

Nhóm học sinh Hà Nội giành giải Vàng WICO 2020

3 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc giành giải Vàng lĩnh vực y sinh học tại kỳ thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Khoa học thế giới 2020