Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, ¾ diện tích là đồi núi nên việc người dân gặp rắn là chuyện không hiếm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách phân biệt rắn thường và rắn độc.